פסגות החדשה תשלום השלמת הון עצמי

לכבוד דיירי פסגות החדשה

 שלום רב,

 

1.      ברצוננו לברך על הצטרפותכם לפרויקט פסגות החדשה ולהודיעכם כי משרדנו נבחר ללוות את פרויקט הבניה מטעם חברת אילה א.ג.ם (נכלל במסגרת השירותים הניתנים ע"י חברת אילה). במסגרת הליווי יספק משרדנו שרותי פיקוח דיווח ובקרה.

2.      בהתאם לנתונים שהועברו למשרדנו בדבר אומדן עלות יחידתכם הינכם נדרשים לבצע תשלום בגין השלמת הון עצמי ל40%  עד ליום  1/4/2015. פרטי התשלום עודכנו בפורטל האינטרנטי.

* לתשומת ליבם - כפי שהוסבר בעבר, שיעור ההון העצמי הנדרש לפרויקט ייקבע על ידי הבנק המלווה אשר ייבחר על ידי הקבוצה.  בשלב זה מבוצעת גבייה אחידה המהווה השלמה ל40%. השלמות הון עצמי נוספות יעשו בהמשך במידת הצורך ובהתאם לדרישות הבנק המלווה.

3.      במידה וברצונכם לבצע העברה בנקאית יש להעביר את הסכום האמור בפורטל לח-ן ע"ש עו"ד משה סימנה בנאמנות – פסגות החדשה בבנק לאומי (10) סניף 816 ח-ן 616321/35. נא להעביר למשרדו של עו"ד משה סימנה אסמכתא בפקס 03-5230723 על מנת שתשלח אליכם קבלה.

4.      נבקשכם להודיע ולהעביר הוכחת תשלום לגב' אתי אביגדור מייל : ettie@freidkes.co.il, ממשרדנו.

5.      במידה והנכם מעוניינים להעביר המחאה נבקשכם לרשום בפרטי המוטב עו"ד משה סימנה בנאמנות,  יש למסור את ההמחאה לידי עו"ד משה סימנה . נא לציין בהמחאה מועד פירעון ליום 01/04/2015.

6.      לתשומת ליבכם, לביצוע התשלום במועד הנדרש ישנה חשיבות רבה בכלל ובפרט – לגבי עמידה  בלוחות הזמנים לתשלום עלות הקרקע והמשך התקדמות הפרויקט.

7.      ככל שהסכום ו/או נתונים כלשהם המופיעים בפורטל, אינם מובנים / תואמים  את המידע  שברשותכם נבקש לפנות לגב' אתי

      בטלפון 03-6242977

8.      אנו לרשותכם למתן הבהרות נוספות במידת הצורך.

                                                                                                                       

                                                                                                                          בכבוד רב,

פריידקס ושות'

רואי - חשבון

              כתובות מייל ליצירת קשר:

אתי אביגדור -  מייל: ettie@freidkes.co.il

כנרת מדאר- בוני – מייל: Kineret@freidkes.co.il

ליאור סטינוס – רו"ח -  מייל: lior@freidkes.co.il

 

עבור לתוכן העמוד