פסגות נופים

הקמת 60 יח"ד במודיעין


בשנת 2014 חתמו חברי הקבוצה על הסכמי הצטרפות לקבוצה,  על טופס (7067) הודעת נאמנות לפי סעיף 74 לחוק מיסוי מקרקעין, בהתאם למסמכים אלה רכשה הקבוצה, בנאמנות עבור חבריה, במסגרת מכרז של מנהל מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון קרקע במודיעין הידועה כמתחם י"ד בשכונת נופים מודיעין לבניית 60 יח"ד. בהסכם ההצטרפות לקבוצה הוסדרו, בין היתר, התנאים לחברות בקבוצה, אופן ניהול הפרוייקט וכיוצ"ב.

עבור לתוכן העמוד