קדמת אפק

עמותת "קדמת אפק"

הקמת 33 יח"ד צמודי קרקע בראש העין

 

לחצ/י להודעה אחרונה

בשנת 2012 חתמו חברי העמותה על הסכמי הצטרפות לעמותה, על תקנון העמותה (המוכתב על ידי משרד הבינוי והשיכון) וכן על טופס (7067) הודעת נאמנות לפי סעיף 74 לחוק מיסוי מקרקעין, בהתאם למסמכים אלה רכשה העמותה, בנאמנות עבור חבריה, במסגרת מכרז של מנהל מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון קרקע בראש העין הידועה כמתחם 24768 לבניית 33 יח"ד צמודי קרקע. בהסכם ההצטרפות לעמותה הוסדרו, בין היתר, התנאים לחברות בעמותה, אופן ניהול הפרוייקט וכיוצ"ב.


 

תקציב הפרוייקט הינו כ-70 מליון ש"ח.

עבור לתוכן העמוד